Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Korte Agenda


woensdag 26 juni - Giethmen

19.30 u Optreden op camping Bergzicht

Dalmsholterweg 4 - 8147 RB Giethmen.

 


zaterdag 5 oktober - Ommen

Concert Ommer Mannenkoor met vriendschapskoor Liederkranz uit Gedern.

Ger.kerk Ommen.


woensdag 18 december - Ommen

Kerstconcert in Gereformeerde kerk, Bouwstraat Ommen.

Tijdstip 19.30 u.


Volledige agendaKort nieuws

Ontstaan en oprichting van het Ommer Mannenkoor


Het unieke ontstaan van het Ommer Mannenkoor (OMK).

 

Het is anno 2021 bijna ongelooflijk dat het OMK op initiatief van 4 gemengde koren is ontstaan. In 1969 was er bij de gemengde koren in Ommen  een tekort aan mannen, iets wat we vandaag aan de dag nog vaak horen. Daarom staken de besturen van de neutrale zangvereniging "Excelsior", het “Hervormd Zangkoor” van de Hervormde Kerk, het Gereformeerde koor “de Lofstem” en het RK-kerkkoor , de koppen bij elkaar om te pogen tot oprichting van een mannenkoor. Dit met de insteek dat er dan mogelijk mannen zouden doorgroeien naar één van de gemengde zangverenigingen.

 

Een uniek initiatief als men bedenkt dat in die tijd de kerkelijke scheiding groot was, en bijna in alle facetten van het dagelijks leven goed te merken. En de niet-kerkelijke waren in die tijd in Ommen in de minderheid. Al moet gezegd dat dit aantal, ook toen al, behoorlijk groeide. Maar toch was dat onvoldoende merkbaar in de aanwas van leden van bijvoorbeeld het neutrale koor “Excelsior”. Niet dat daar geen kerkelijke leden op zouden zitten, maar dit was destijds het enige koor dat niet aan een kerk was verbonden.

 

De uitkomst van dit overleg was een oproep te doen in de lokale kranten en op de koren, om op 28 februari 1969 een vergadering te beleggen tot oprichting van een mannenkoor. Deze zou op neutraal terrein plaatsvinden in café Kouwen aan de Markt te Ommen (zie foto). Tegenwoordig zijn daar appartementen gevestigd, rechts naast de winkelketen JUMBO.

Om te weten hoe deze vergadering verliep is het het beste om te citeren uit een deel van het verslag van de eerste secretaris van het OMK, wijlen de heer Marten Makkinga. Het citaat luidt als volgt:

“Verslag van een vergadering tot oprichting van een “Ommer Mannenkoor”, gehouden op 28 februari 1969. In Café Kouwen te Ommen.

De heer Luttikes, voorzitter van het “Hervormd Zangkoor”, opende de vergadering met een hartelijk welkom en gaf vervolgens een uiteenzetting, waaruit bleek dat de besturen van de zangverenigingen “Excelsior”, “de Lofstem” en “Hervormd Zangkoor”, met enige anderen, het initiatief hadden genomen tot deze bijeenkomst. Al jaren is er over gepraat  een mannenkoor in Ommen op te richten, maar tot nog toe is het steeds gebleven bij de vorming van min of meer kleine afdelingen die door “de Lofstem” en het “Hervormd Zangkoor” in leven werden gehouden. Het is nu de bedoeling dat er een Mannenkoor van beduidende omvang tot stand wordt gebracht.”

 

De vergadering nam een besluit tot oprichting van een mannenkoor en ik citeer maar weer uit deze vergadering:

“ De vergadering besloot vervolgens tot oprichting van het “Ommer Mannenkoor” en stelde vast dat dit een algemeen koor zal zijn.”