Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Voorjaarsconcert 10 juni 2022


Het Ommer Mannenkoor heeft vrijdagavond 10 juni in de Reestkerk te Balkbrug (wegens slecht weer in pl.v. in het Openluchttheater) een geweldig gevarieerd concert gegeven. De avond was geheel in handen van dirigent Gezinus Veldman. Naast begeleiding van het koor speelde hij ook enkele schitterende solo's , al dan niet samen met slagwerker Obed Redder en trompettist Jan Veneman. Het koor begon met drie liederen die als thema Vrede hadden, iets wat de hoop is van velen in Europa en daarbuiten. Elk blokje werd afgewisseld met een solo van de muzikanten. Na een blokje Bach werd het bekende Halleluja van Leonard Cohen gezongen. Het lied Guten Abend Gute Nacht werd heel fijntjes gezongen met de melodie bij de trompettist. De officiële afsluiting was een blokje met drie negrospirituals, waarin het leid Ntawundi. Een bijzonder gevarieerd programma dat bij het aanwezige publiek erg in de smaak viel.  Fotografie: Ella Roelfs
4 mei herdenking


Het Ommer Mannenkoor heeft zijn bijdrage geleverd aan de 4 mei herdenking op het gemeentehuis te Ommen.Fotografie; Ella Roelfs
Andries Martens 50 jaar koorlid


Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het Ommer Mannenkoor, gehouden na afloop van de repetitie op woensdagavond 30 maart, is Andries Martens gehuldigd met zijn 50-jarig koorlidmaatschap. De voorzitter van het koor, Symen Wiersma, heeft hem onder applaus van de aanwezige koorleden het bijbehorende speldje uitgereikt.
Potgrondactie 2022


In de eerste week van maart vond de jaarlijkse potgrondactie plaats. Onder ideale omstandigheden en met groot enthousiasme zijn de leden aan het werk geslagen. Het resultaat van de actie was overweldigend met een ongekend aantal verkochte zakken.
Herman Tip 40 jaar koorlid


In de Joodse cultuur staat het getal 40 een voltooide tijd. Gelukkig is dit bij het Ommer Mannenkoor niet zo, want dan zou Herman Tip (1e tenor) vorig jaar gestopt zijn met het zingen bij het OMK. Vanwege corona was er in 2020 geen jaarvergadering en kon Herman geen speldje worden uitgereikt. Op de jaarvergadering van september 2021 werd hij dan ook alsnog door voorzitter Symen Wiersma gehuldigd met het bereiken van zijn inmiddels 41-jarig lidmaatschap. Op naar het volgende jubileum (50 jaar!)
Ommen lied, aanbieding DVD door Corine Aalvanger


Unieke samenwerking van een kunstenaar en het Ommer Mannenkoor

Corine Aalvanger stelt zich voor: "Ik ben een visual storyteller, hierbij werk ik met stilstaand en bewegend beeld, archieven, tekst en found footage. De visuele uitkomst hangt af van hoe het verhaal verteld moet worden. Mijn werk is research, gebaseerd en gefocust op thema's met een sociale context, gerelateerd aan tijd, plek en mensen". 

De centrale vraag binnen het Ommenlied is : "Hoe verhoudt het verleden zich tot het heden en hoe gaan we om met deze verhouding". Corine vertelt hierbij over het ontstaan en uitvoering van het project. 

Corine:"ik woon sinds 2003 in Ommen in de oude pastorie van de Gereformeerde Kerk aan de Bouwstraat. Vanuit mijn fascinatie voor tijd, plek en transitie ben ik mijn omgeving gaan onderzoeken en ontdekte daarbij de Bestmenerberg. Begin jaren 20 van de vorige eeuw zijn hier de Sterkampen van de thesofische beweging van de Indische wijsgeer Krishnamurti gevestigd. Tijdens de tweede wereldoorlog wordt deze plek overgenomen door de Duitse bezetter en vestigen zij er een Arbeitseinsatzlager, genaamd Kamp Erika. Na de oorlog verandert opnieuw de functie, nu naar Kamp Erica, een bewaringskamp voor collaborateurs. In 1948 wordt op het terrein een recreatiecentrum gevestigd. Door de tijdelijk grote toestroom van vluchtelingen, krijgt het centrum de funcitie van een AZC en verblijven er tijdens de winterperiode asielzoekers in de bungalows. Om toegang te krijgen tot en in om contact te komen met de asielzoekers ben ik vrijwilliger geworden op het AZC om activiteiten te ondernemen met een groep vrouwen. Daarnaast heb ik (visueel) onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Krishnamutri en Kam Erika. Tijdens deze zoektocht heb ik een lied gevonden uit 1943, geschreven door een Leidse student, die vastzat in Kamp Erika. N.a.v. dit lied, ben ik met vrouwen uit het AZC nieuwe teksten gaan schrijven als uitgangspunt voor een nieuw Ommenlied. Semhar Tesfamariam uit Eritrea krijgt Nederlandse les in het AZC en ik vraag haar om het Ommenlied uit 1943 voor te dragen voor de camera". 

Corine vervolgt: "Tijdens mijn zoektocht stuitte ik op een bijzondere foto: gevangenen uit Kamp Erika lopen door de Bouwstraat voorbij huisnummer 19. Op de foto zijn de Gereformeerde Kerk en de pastoriewoning te zien. De vondst van deze foto geeft het project daardoor voor mij een persoonlijke lading. Elke woensdagavond, zolang ik mij kan herinneren oefent het Ommer Mannenkoor in zalencentrum "De Kern" naast de Gereformeerde Kerk. Als ik bij zomerdag in de tuin werkte in de avond, dan genoot ik van de gezongen liederen. Tijdens de 4 mei herdenking zingt het OMK de laatste jaren bij het gemeentehuis en zo komt het project tot elkaar: ik benaderde het koor met de vraag of dirigent Gezinus Veldman het nieuwe Ommenlied op bladmuziek wil zetten en opnemen met het koor. Mijn vraag werd met groot enthousiasme ontvangen en door de fantastische samenwerking komt het project met het koor tot stand. Inmiddels heeft de dirigent een schitterende bewerking gecomponerd voor het Ommer Mannenkoor. Daarnaast schreef hij ontroerend mooie muziek voor de vioolpartij. De viool,die wordt bespeeld door Hrayr Tersarssyan uit Armenië".

Corine heeft op 25 augustus 2021 de eerste DVD aangeboden aan dirigent Gezinus Veldman. Het was een schitterend project waar de verbinding van kunst met muziek in elkaar over vloeien. Corine Aalvanger, inmiddels een bekend kunstenaar in Ommen, was tijdens het project bezig om haar "Master of Photography" te halen aan de AKV St. Joost te Breda.

Corinne Aalvanger en Andries Martens (OMK)
Nieuwjaarsontmoeting woensdag 8 januari 2020


Hat jaar 2020 is voor de leden van het Ommer Mannenkoor en hun partners ingeluid met een  repetitie, de partners konden hun zangkwaliteiten dus ook laten gelden. De avond werd voorgezet met een gezellig samenzijn, waarbij op een jaar met zeer veel hoogtepunten werd teruggeblikt, maar ook alweer vooruit werd gekeken naar de optredens van dit jaar.Fotografie: Ella Roelfs

 
2e Kerstdag Hervormde Kerk Ommen 26 december 2019


Op 2e kerstdag, 26 december 2019, nam het Ommer Mannenkoor, o.l.v. haar dirigent Gezinus Veldman, deel aan de ochtenddienst in de Hervormde Kerk te Ommen. De dienst werd voorafgegaan met het zingen van "Christmastide is here (Hoop voor de wereld)". Tijdens de dienst werden o.a. "All is well, "When a child is born"en "Dank sei dir Herr" door het koor ten gehore gebracht. De dienst werd afgesloten door het gezamenlijk zingen van het "Ere zij God". 
Kerstconcert Gereformeerde Kerk Ommen 11 december 2019


Onder grote publieke belangstelling  vond op woensdagavond 11 december het Kerstconcert van het Ommer Mannenkoor plaats in de Gereformeerde Kerk te Ommen. De dirigent van het koor , Gezinus M. Veldman , had ook dit jaar weer een uitgelezen programma samengesteld. Naast de algehele leiding verzorgde Gezinus het pianospel en de begeleiding van de solisten: Chloë Elsenaar uit Ommen op viool en de bariton Nanco de Vries uit Harderwijk.

Na het openingslied "Al wie dolend" , werden de aanwezigen , waaronder onze beschermheer burgemeester Vroomen, van harte welkom geheten.

Het koor , al dan niet samen met de solisten , werd afgewisseld door solo's van de violiste met o.a. het "Drei Könige" van P. Cornelius en het "Ave Maria" van Fr.Schubert  en de bariton met "Sleep holy night" van J.W. Peterson. De aanwezigen konden verder genieten van het koor , dat o.a. ten gehore bracht: "t Is geboren" , "Nu zijt wellekome/Tollite Hostias", "All is well", "Every where christmas tonight", "When a child is born" en "Go tell it on the mountains".

Na het dankwoord , werd de avond besloten met "Stille Nacht"van Fr. Gruber en verlieten de aanwezigen onder klokgeluid met een blij muziekgevoel het gebouw.

Fotografie: Ella Roelfs

1e Adventsdienst Lemelerveld 1 december 2019


Zondagmorgen 1 december 2019 verleende het Ommer Mannenkoor onder leiding van haar dirigent Gezinus Veldman haar tradionele medewerking aan de 1e adventsdienst in de Brugkerk te Lemelerveld. Aan het begin van de dienst , werden "When a child is born" ("Er is een roos gaan bloeien") en "Komt,komt allen tesamen" uitgevoerd. Tijdens de dienst werden verscheidene liederen , deels in samenzang met de gemeente gezongen. De dienst werd afgesloten met het ten gehore brengen van "Go tell it on the mountains" en het traditionele Rwandese lied “Ntawundi Wasa Na Yesu”.